İsmailoğulları Tohum

ARPA

Tarm-92 Ürün Açıklaması

2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu-beyaz daneli, ince uzun yapraklı, bitki boyu 90-100 cm’dir.

Alternatif gelişme tabiatında, yatmaya dayanıklı, kurak ve mikro element (Çinko ve Bor) toksisitesine toleranslı,
kardeşlenme kapasitesi yüksek, ekim nöbetinde en istikrarlı, orta-erkenci, başak kırılıcılığı yok ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir.

Kuru koşullarda 350-450 kg/da’dır.

1000 dane ağırlığı 40-45 g; Protein oranı % 10-12; Elek üstü (2,5 mm <) % 85 ve biyolojik değeri orta (% 74,9)’dur.

Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.


Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum.

1-15 Ekim tarihleri arası.

4-5 cm.

Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kullanılmalıdır.